תרומות

הוראת קבע

בחר את רמת תמיכה:
הנצחה:
שם עברי

תרומה בודדת בדולרים:

בחר את סכום התרומה:
הנצחה:
שם עברי

ביטול הוראת קבע

דרכים אחרות לתרום

בבקשה לעשות הבדיקה שלך לפקודת "Hayeladim שלנו" ואלקטרוני ל: 3/24 הסולם יעקב, רמות א ', ירושלים, ישראל
Banco בנק מרכנתיל, סניף 742, מספר חשבון. 14,110, בשם "Hayeladim שלנו".

Bank Name: Mercantile Bank

Address: 255 Golda Meir, Ramot, Jerusalem

Payable to: HAYELADIM SHELANU

Branch 742

Account num: 14110

IBAN: IL05 0177 4200 0006 6771 783

SWIFT: IL017-742 

BIC CODE: BARDILITXXX

נא לשלוח צק (של $25 לפחות) לשם

"P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc. ", 630 Third Ave., Ste. 1501 New York, NY 10017, with a recommendation (not required) to be used for" Hayeladim Shelanu, Amuta No. 58-0551083"

התקדמות

 לחץ כאן כדי לראות את היקף הפעילות של הארגון

 

טפסים

לחץ כאן כדי להוריד את השאלונים וטפסים שלנו. שם משתמש

guest

וסיסמא

guestguest

רשומות

גישה למידע משותפת קבצים שאתה עושהלחץ כאן

שם משתמש: אורח וסיסמא: guestguest.

תרומות

JoomShaper